Kao specijalist stomatolog za ortodonciju, dopuštam si izračun usluga koje sam pružio s vrijednošću poreznog boda po DENTOTAR tarifi od 1,0.

Svaki ortodont postavlja vlastitu vrijednost poreznog boda, koji se množi s brojem poreznog boda usluga, što rezultira cijenom usluge koja se pruža u CHF. Moje detaljne račune prepoznaju sva osiguravajuća društva koja uključuju stomatološku korekciju i nadoknađuju ih prema sklopljenoj polici.

U sumnjivim slučajevima provodi se pojašnjenje invalidskog osiguranja (IV). Ako se sumnja potvrdi i zahtjevi budu ispunjeni, registriramo pacijenta u odgovornom IV uredu zbog urođene mane.